Kursy Ratownictwa Wodnego

Kurs Ratownika Wodnego

Zapraszamy na szkolenie według nowego programu MSW na zawodowy stopień – Ratownik Wodny. Po ukończeniu szkolenia uzyskuje się uprawnienia do samodzielnej pracy na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych oraz wszystkich kąpieliskach.

Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie na zawodowy stopień – Ratownik Wodny, to znaczy „pięć w jednym”, nadające uprawnienia równoważne z wcześniejszymi:

• Młodszy Ratownik WOPR
• Ratownik WOPR
• Ratownik Wodny Pływalni
• Ratownik Wodny Śródlądowy i Morskich
• Ratownik Wodny Morski

Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku).

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Delphinus Sport Promotion (podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr MSW DRIOL-NRGW-0272-18/2012).

Wymagania wstępne:
• ukończone 18 lat
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia na stopień Ratownik Wodny (druk zaświadczenia do pobrania tutaj>>>)

Czas trwania szkolenia: 63 godzin
• 20 jednostek teorii – wykłady
• 43 jednostki praktyki – basen i wody otwarte

Po zakończeniu szkolenia oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymuje się zaświadczenie o nadaniu stopnia Ratownik Wodny zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku).

 

UWAGA!!! Po ukończeniu szkolenia Ratownik Wodny automatycznie staje się członkiem Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Delphinus Sport Promotion, które jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego i nie musi opłacać żadnych corocznych składek, by utrzymać prawo do pracy.