Aktualności

Letnia edycja akcji „Bezpieczna Woda”

Letnia edycja akcji „Bezpieczna Woda”

Akcja „Bezpieczna Woda” jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

Celem akcji „Bezpieczna woda” jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Zachęcamy do pobrania oraz zapoznania się z zestawem materiałów informacyjno-edukacyjnych:

Akcja obejmuje swym zasięgiem, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane są na obszarach wodnych – kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.

Przedszkola i szkoły zainteresowanie akcją proszone są o kontakt.

Tel.: 509 581 397
e-mail: janusz@kursyratownik.pl

________________________________________________________________________________________________________


Karta Pływacka

Szczegółowe informacje tel.: 509 581 397

Wymagane umiejętności:
– przepłynięcie 200 m, w tym co najmniej 50 m na plecach,
– skok do wody z wysokości co najmniej 0,7 m (słupek startowy),
– przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m;

Koszt wyrobienia karty: 25 złotych

Karta pływacka jest ważna bezterminowo.

Wzór karty pływackiej