Recertyfikacja KPP

Recertyfikacja uprawnień z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Program kursu przypominającego (recertyfikacji) KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji.
W kursie przypominającym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w dowolnym terminie egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs przypominający z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (tzw. Recertyfikacja KPP) składa się wyłącznie z działań praktycznych, objętych programem KPP.

Czas trwania kursu: 16 godzin

Cena: 300 PLN

Zakres kursu
Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu. Cena obejmuje udział w egzaminie.